Kategoriler

Yapı Güvenliği Etüt Çalışmaları

Yapı Güvenliği Etüt Çalışmaları

Yapı Güvenliği Etüt Çalışmaları
İzmir Yapı Teknik olarak tüm İzmir ve çevre illerde mevcut yapıların incelenmesi ve raporlandırılması hizmeti vermekteyiz.
Performans analizi ve Yapı güçlendirme projeleri hizmetleri sunmaktayız.

Deprem Performans Analizleri (Restorasyon ve Güçlendirme Projeleri)
Mevcut Durum Değerlendirmesi (yapı yerinde kontrol edilerek röleve alınır)
Laboratuvar Testleri( karot,röngen,zeminetütü)
Risk Analiz Çalışmaları (yapı projelendirmesi ile risk analizi yapılır)
Alternatif Güçlendirme Projelerinin Sunumu
Deprem Yalıtımı (Sismik İzolasyon)
Enerji Sönümleme Sistemleri (Damperler)
Deprem Performansı Değerlendirme Hizmetleri
Güçlendirme Projelendirme Hizmetleri
Performansa Dayalı Tasarım
Yapısal Olmayan Elemanların (Mimari, Elektrik, Mekanik) Deprem Koruması
Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri
Deprem Tehlike Analizleri
Tarihi ve Yığma Yapıların Deprem Güvenliği ve Güçlendirilmesi Hizmetleri
Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

1 – Deprem performans analizi yapılması istenilen mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir. Eğer bulunamazsa binanın yerinde rölövesi çıkarılır yani mevcut hali plan haline getirilir.

2 – Deprem risk analizi yapılacak yapının bilgi düzeyi tespit edilir. Bu da:

    a – Sınırlı Bilgi Düzeyi : Eğer mevcut yapının eski projeleri bulunmazsa sınırlı bilgi düzeyi olarak değerlendirilir ve bilgi düzey katsayısı 0.75 olarak alınır. Alınan karot sonuçlarının da en düşük olan basınç dayanımı esas alınır. Ayrıca bu bilgi düzeyi okul,hastane gibi hemen kullanım performansı zorunlu yapılarda uygulanmaz.

    b – Orta Bilgi Düzeyi : Eski projeleri olabilirde olmayabilirde her iki haldede uygulanabilir. Yalnız daha fazla ölçüm yapılır.

    c – Kapsamlı Bilgi Düzeyi : Eski projeler mevcuttur. Alınan karot sonuçlarının ortalaması alınarak basınç dayanımı bulunur.

3 – Deprem analizi yapılacak mevcut yapıdan yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak beton numunesi alınır ve Bakanlıkca izin verilmiş laboratuarlarda test ettirilir.(karot)

4 – Donatıların yani demirlerin tesbiti amacıyla uygun aletlerle ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları adetleri ve özelliklede etriye aralıkları bulunur.

5 – Binanın uygun bir yerinde muayene çukuru açılarak mevcut temele bakılır.

6 – Yapının oturduğu parselde jeolejik zemin etüdü yapılır. Ayrıca jeofizikte yaptırılması uygun olur.Yani sondajla zeminin durumuna göre 15-20 m girilirerek zemin numuneleri alınır.

7 – Tüm bu veriler elde edildikten sonra yapı performans analizi için hazır demektir.

8 – Bina 3 boyutlu olarak modellenir.

11 – Yapılan hesaplamalar sonucunda yapısal elemanların hasar durumlarının ortalaması alınarak hesapların en sonunda yapı performans raporu başlığı altında belirtilen bina performansı şu sonuçlardan birisidir.

    a – Yapı göçme konumundadır.

    b – Yapı göçmenin önlenmesi konumundadır.

    c – Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.

    d – Yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

12 – Yapı Meskenler için Can Güvenliği okul ,hastane içinse hemen kullanım performans seviyesini sağlamak zorundadır.

13 – Eğer mevcut yapının yapı performansı sonucu göçmenin önlenmesi veya göçme konumunda çıkarsa bu yapı mutlaka güçlendirilmelidir. Deprem yönetmeliğine göre de bu binada oturulması yasaktır.

14 – Eleman bazında hasarlı elemanlar belirlendiğinden bunlar ve diğer bir takım durumlar göz önüne alınarak yapının güçlendirme projesi hazırlanır.

15 – Güçlendirilen elemanlarla yapı tekrar analiz edilir, analiz sonucunda can güvenliği performans seviyesi sağlana kadar işlemlere devam edilir.

Videolarımız

Whatsapp'tan Hemen Teklif Almak için Tıklayın 0532 3239475